Sikeresen átadtuk a szegedi ELI-ALPS lézerkutató központ személyvédelmi rendszerét

ELI-ALPS lézerkutató központ

ELI-ALPS lézerkutató központ

Előzmények

 

A Pentolt Kft 2015-ben elnyerte az ELI szegedi lézerkutató központ teljes körű tűzjelző, és biztonságtechnikai rendszereinek– biztonsági beléptető, riasztó, IP CCTV – és egyéb gyengeáramú rendszereinek megvalósítását, melynek során integrált Siemens tűzvédelmi és biztonságtechnikai rendszer épült ki. A kísérletek során használt lézer berendezések teljesítménye miatt (4-es osztályú lézer berendezés nem zárt készülékházban) személyvédelmi rendszer kiépítését írja elő a szabvány, ezért az épület átadását követően az ELI pályázatot írt ki a személyvédelmi rendszer kiépítésére, melyet a Pentolt Kft. nyert el.

A PSS (Personal Safety System) rendszer feladata:

 

A lézerforrás helyiségek PSS (Personal Safety System) rendszerének célja, hogy a lézerberendezésekkel dolgozó személyek biztonságos munkavégzésének körülményeit a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékben biztonságossá tegye. Ezen célt adminisztratív intézkedések és műszaki rendszerek segítségével érik el.

A munkabiztonsági szabályozás alapja, hogy mely személyek mikor és hol lehetnek jelen, ott milyen körülmények között végezhetnek munkát. Ez természetesen tisztán műszaki rendszerek segítségével nem szabályozható a megfelelő mértékben, például egyes helyiségekbe egyébként jogosan jelen lévő személyeknek egy magasabb biztonsági szintű munkavégzés megkezdésekor el kell hagyniuk a területet. Viszont a fenti célok megvalósítását megfelelő műszaki megoldásokkal nagymértékben elő lehet segíteni, mintegy elsődleges védelmi vonalként az épület és a lézerberendezések között. A Security Access Control System (Sec-ACS), amelyet korábban a Pentolt Kft Siemens eszközökkel épített ki, egy olyan műszaki védelmi rendszer, mely felelős azért, hogy az egész épületegyüttesre vonatkozóan a dolgozók csak a számukra engedélyezett területekre jussanak be. Különösen érinti ez, mint elsődleges védelmi vonal, a lézerberendezéseknek helyet adó szobákat. Ezt általánosságban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a tisztaterekbe vezető zsilipek külső ajtaja ezen rendszer által biztosítottak, mind biztonságtechnikai, mind pedig munkabiztonsági szempontból.

Ezen túlmenően a lézerforrás berendezésekkel kapcsolatos munkavédelmi célú műszaki védelmet a Safety Access Control System (Saf-ACS), és kifejezetten a PSS-SIS (Personal Safety System – Safety Instrumented System) rendszerek látják el, melyeknek kapcsolódnia kell a már kiépített Security Access Control Systemhez (Sec-ACS).

A Saf-ACS rendszer a kutatástechnológiai berendezések üzemállapotáról, pontosabban az ezekből következő, általuk létrehozott veszélyekről a PSS-SIS rendszerekből kap információkat.

A lézerforrás helyiségek PSS-SIS rendszere egy biztonsági minősítéssel rendelkező reteszelő (interlock) rendszer. Amellett, hogy közvetlenül kapcsolatban áll a lézerberendezésekkel, figyeli azok működését, valamint befolyásolja is azokat a külső környezet paraméterei alapján (szűkebb körben az adott helyiség, de tágabb értelemben az egész épület működésével kapcsolatos információk alapján – pl. tűzjelzés esetén leállítja a berendezéseket).

A PSS-SYS rendszer ismertetése:

 

A feladat megoldásánál elsődleges szempont volt, hogy már kiépült a Siemens ACS rendszert és a szintén Siemens gyártmányú Simatic S7 PLC rendszert olyan módon kapcsoljuk össze, hogy az a megrendelői igényeket maradéktalanul kielégítse, de ne legyen szükség költséges szoftver-hardverfejlesztésekre sem PLC sem ACS oldalon.

Minden tisztatéri helyiségben egy Siemens Simatic S7 biztonsági PLC lett telepítve, melyeket az ELI szakemberei saját igényeiknek megfelelően programozták fel.

Siemens Simatic S7 biztonsági PLC

Ezek a PLC-k az ACS-ről bináris kódolással kapnak ajtónyitási kérelmet. A kódolás tartalmazza a belépni kívánó személy jogosultsági szintjét. Nyitási kérelem csak zárt zsilip esetén továbbítódik a PLC felé. Az ajtó nyitási engedélyét a kapott információk alapján a PSS rendszer PLC-je dönti el és adja ki az engedélyt.

A helyiségekben elhelyezésre került egy 12”-os HMI, mely a helyiség állapotát mutatja, illetve azon eszközök állapotát, melyek a kísérletek megkezdésére befolyással vannak. Ilyenek pl. a redőnyök és ajtók állapota. A helyiségek ajtaja előtt 7”-os HMI van elhelyezve, mely az ajtó túloldalán lévő helyiség állapotát jelzi, illetve kártyaolvastatás esetén jelzi, hogy a kártyatulajdonos jogosult-e belépni a helyiségbe. A kijelzőn megjeleníthető, hogy a helyiségben kísérlet folyik és van-e lézerveszély.

SIMATIC 12”-os HMI SIMATIC 7”-os HMI

Az egyes PLC-k ethernet hálózaton kapcsolódnak egymáshoz és a felügyeleti számítógéphez.

A PSS rendszerhez tartozó kártya jogosultságok kiadása a Lézerbiztonsági Osztály feladata, melyet külön kliens számítógépről tudnak végrehajtani. A PSS rendszer kártyajogosultság kiadásához az épület biztonsági személyzete nem fér hozzá.

 

A megvalósult PSS rendszernek köszönhetően a laser helyiségekben dolgozó kutatók a munkájukat a vonatkozó legszigorúbb európai biztonsági előírásokat kielégítő körülmények között végezhetik.